HIZLIGELİYO (FRTCNN Elektronik Hizmetler ve Ticaret LTD. ŞTİ.)

 
Müşteri Aydınlatma Metni
 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca,  FRTCNN Elektronik Hizmetler ve Ticaret LTD. ŞTİ. (“HIZLIGELİYO” olarak anılacaktır.) tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.  
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere http://www.http://hizligeliyo.com adresinde yer alan HIZLIGELİYO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.
Bu doğrultuda internet sitesi üzerinden üye olan ve alışveriş yapacak gerçek kişilerden; isim/soyisim, telefon, e-posta ve adres bilgileri alınmaktadır. 
 
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, HIZLIGELİYO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve HIZLIGELİYO’ ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi HIZLIGELİYO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası HIZLIGELİYO tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve HIZLIGELİYO' nun ve HIZLIGELİYO ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. 
 
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, HIZLIGELİYO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, HIZLIGELİYO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, HIZLIGELİYO tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, HIZLIGELİYO' nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve HIZLIGELİYO' nin ve HIZLIGELİYO' yle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde HIZLIGELİYO, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri, şirket yetkilileri ve hissedarları ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.      
 
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte, toplanabilmekte ve aktarılabilmektedir.      
 
4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.hizligeliyo.com adresinde yer alan HIZLIGELİYO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
İletişim Bilgileri
 
HIZLIGELİYO FRTCNN Elektronik Hizmetler ve Ticaret LTD. ŞTİ. 
Mersis No: 0388142963400001
Adres: Eti Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:100/2-3-4-5-6 Çankaya/ANKARA
E-posta: info@hizligeliyo.com
 

 

HIZLIGELİYO AVANTAJLARI
Rezerve et
Seçtiğin ürünü rezerve et dilediğin zaman al.
45 dakikada kapında
Günlerce kargo bekleme, tüm ihtiyaçların en uygun fiyatla dakikalar içinde kapına gelsin.
Siparişini Özelleştir
Hediyeni seç, paketle, notunu bırak, istediğin adrese gönder.
Çoklu adres gönderimi
Birden fazla adrese teslimat seçeneği ile dilediğin ürünü dilediğin adrese gönder.
Canlı takip
Uygulama üzerinden kurye canlı takip özelliğiile siparişini an be an takip edebilirsin.
Kusursuz bir online alışveriş deneyimi 'da