GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK POLİTİKASI


HIZLIGELIYO ELEKTRONIK TICARET VE BILISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI (“HIZLIGELİYO” olarak anılacaktır.) olarak, hizmetlerimizden yararlanan kullanıcılarının (“Kullanıcı”) bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz.

1. Topladığımız Bilgiler

HIZLIGELİYO hizmetlerinizden yararlanmanız durumunda, üyelik kaydınızı gerçekleştirmek, talep ettiğiniz ürün/hizmetleri size temin etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek gibi sair süreçler için belirli bilgileriniz toplanmaktadır.

Kullanıcılar, sipariş vermek, talep, öneri ve şikayetlerini HIZLIGELİYO’ya iletmek istediklerinde veya sair nedenlerle HIZLIGELİYO’ya  bilgilerini sağlamaktadır. Bu durumda, kullanıcıların ad-soyad, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, talep, öneri şikâyet bilgileri gibi belirli bilgileri toplanmaktadır.

2. Bilgileri Kullanma Amaçlarımız

HIZLIGELİYO, kullanıcılara ilişkin topladığı bilgileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır:

  • Kullanıcılara hizmet sunmak
  • Kullanıcılar ile iletişime geçmek, kullanıcıların talep ve şikayetlerini sonuçlandırmak,
  • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek,
  • Hizmetlerimizin tanıtımını sağlamak; reklam ve kampanya süreçlerini yürütmek,
  • Kullanıcı geri bildirimlerine göre ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek/geliştirmek,
  • Hizmetlerimizi kullanıcıların tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek,
  • Hizmetlerimizi sunduğumuz ortamlardaki sistemsel sorunları tanımlanmak ve gidermek; bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
  • Tanımlama teknolojileri/çerezler vasıtasıyla kullanıcı deneyimlerini ölçümlemek, hizmetlerimizi sunduğumuz ortamların performansını geliştirmek.

3. Bilgilerinizin Üçüncü Kişiler Aktarılması

HIZLIGELİYO’ya sağladığınız bilgiler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu kapsamda bilgileriniz, iş ortaklarımız ve ürün/hizmet tedariki kapsamında destek alınan tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşmamız talep edildiğinde, bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

4. Bilgilerinizin Saklanması ve Korunması

Bilgileriniz, bilgileri toplama amacımızın gerektirdiği süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta bilgilerinizi saklamamız için özel bir süre öngörülüyor ise, bu süreye uygunluk sağlanmaktadır. HIZLIGELİYO, bilgilerinizin muhafaza edildiği sistemleri, sunucuları ve veri tabanlarını, veri güvenliği tehditlerine (siber saldırı, hash vb.) karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5. Bilgilerinizin Doğruluğu ve Güncelliği

Kullanıcıların sağladığı bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kullanıcıların sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. HIZLIGELİYO ile paylaşmış olduğunuz bilgileri, HIZLIGELİYO müşteri hizmetlerini arayarak dileğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

6. Üçüncü Taraflara Yapılan Yönlendirmeler

HIZLIGELİYO, HIZLIGELİYO tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapabilir. İlgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. HIZLIGELİYO söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından sorumlu değildir.

7. Mobil Uygulamada ve Bu Politikada Yapılan Değişiklikler

HIZLIGELİYO, sunulan hizmetleri, bilgileri, görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutmaktadır.

HIZLIGELİYO, bu Politika üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel versiyonunu takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

8. Sorumluluk

Hizmetlerimizin elektronik ortamda sunulması sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan HIZLIGELİYO sorumlu değildir.

9. Uygulanacak hukuk ve yetki

İş bu Gizlilik Politikası ile ilgilli doğabilecek ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul ( Çağlayan ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


10. Yürürlülük ve kabul

İşbu Gizlilik Politikası, HIZLIGELİYO tarafından mobil uygulama içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar, işbu sözleşme hükümlerini mobil uygulamayı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. HIZLIGELİYO, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek  mobil uygulama üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.