KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları

Mobil uygulamayı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu mobil uygulamada sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde mobil uygulamaya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Mobil uygulamaya giriş yapılması ve mobil uygulama içerisinde herhangi bir bilgi veya hizmetin kullanılması aşağıdaki koşullara tabidir. HIZLIGELİYO mobil uygulamasında sunulan bilgilerden veya hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde mobil uygulamaya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını, uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir.

Hizmetlerin Kapsamı

HIZLIGELIYO ELEKTRONIK TICARET VE BILISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI (“HIZLIGELİYO” olarak anılacaktır.), mobil uygulama içerisindeki mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Mobil uygulama içerisinde yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve HIZLIGELİYO'nun mobil uygulamada mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

HIZLIGELİYO,  mobil uygulama üzerinden sunacağı içerikleri ve hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, bu bakımdan yapacağı değişiklikleri mobil uygulama içerisinde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Mobil uygulama içeriğinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların HIZLIGELİYO, tarafından belirlenecek ve mobil uygulamanın ilgili bölümünde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. HIZLIGELİYO, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin yapacağı değişiklikleri mobil uygulamada yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

HIZLIGELİYO, her ne kadar mobil uygulama için  virüslerden, solucanlardan (worm), truva atlarından(trojen), dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde, gerek kişisel verilerin korunması mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında gerekse diğer veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbir almış olsa dahi, bu hususta garanti vermemektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır.  Mobil uygulama üzerinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir internet sitesinde yer alan bilgi ve içeriklerin kullanımı sonucunda doğabilecek her türlü zararlardan ve/veya masraflardan dolayı HIZLIGELİYO hiçbir şekilde sorumlu değildir. HIZLIGELİYO,  işbu Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; iletişimin veya işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, hata, ihmal, silinme, kayıp, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı HIZLIGELİYO hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İşbu mobil uygulamanın sahibi HIZLIGELİYO'dur. Mobil uygulama içeriğinde bulunan kodlar, yazılımlar ve programlar dahil olmak üzere, markalar, alan adı, slogan ve diğer işaretler, bilgiler, metinler, ürünler, görsel, işitsel ve sair imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler, uygulanan satış sistemi, Mobil uygulama sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, sayfa düzeni ve mobil uygulamanın sunumu ile mobil uygulamada bulunan sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin materyaller HIZLIGELİYO'nun ya da HIZLIGELİYO'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir ve telif hakkı ve Sınai Mülkiyet Kanunu gibi çeşitli koruyucu düzenlemelerle korunmaktadır.

Mobil uygulama dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı HIZLIGELİYO'nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, HIZLIGELİYO çalışanlarının ve yöneticilerinin, HIZLIGELİYO yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. HIZLIGELİYO, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

HIZLIGELİYO, dilediği zaman mobil uygulamayı ve/veya içerikleri yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma, geçici veya sürekli olarak yayından kaldırma hakkına sahiptir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Bu tür geçici askıya alma veya tamamen durdurmadan dolayı HIZLIGELİYO’nun KULLANICI veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

HIZLIGELİYO, işbu Kullanım Koşulları’nı, mobil uygulama içeriğinde yer alan veya alacak olan her tür bilgileri, formları, içerikleri, hizmet, ürün ve kampanyaları dilediği veya gerektiği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Değişiklikler mobil uygulama içerisinde yayınlanacak ve yayın tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklerden zamanında haberdar olmak için \"Kullanım Koşullarını\" düzenli olarak takip etmek, KULLANICI’nın sorumluluğunda olup yapılan değişikliklerden sonra mob,l uygulamayı kullanmaya devam eden kişi değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

KULLANICI’lar ile HIZLIGELİYO arasında doğabilecek ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul ( Çağlayan ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Yürürlülük ve kabul

İşbu KULLANIM KOŞULLARI, HIZLIGELİYO tarafından mobil uygulama içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar, işbu sözleşme hükümlerini mobil uygulamayı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. HIZLIGELİYO, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek mobil uygulama üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.